ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
Experience Tour squid trapping
Squid fishing boat ทัวร์ตกหมึก ชุมพร Squid fishing boat ทัวร์ตกหมึก ชุมพร
Tour Code
T.003
Duration 17:30 – 22:30 hrs
 Travelling date

Everyday

Squid fishing boat ทัวร์ตกหมึก ชุมพร Squid fishing boat ทัวร์ตกหมึก ชุมพร Squid fishing boat ทัวร์ตกหมึก ชุมพร
 
Program & Itinerary :
16.30 - 17.10 Hrs. Leave hotel/resort head toto Siamcatamaran tours, and Register.
 
  Sairee beach 16.30 - 16.50 hrs.   Pharadonpab beach 16.50 - 17.10 hrs.
  Thung Wua Laen 16.30 - 16.50 hrs.   Down Town 16.50 - 17.10 hrs.
17.30 hrs. Leave Thayang Pier to the sea by Siam Charm boat.
 
Sailing the boat beyond the golden sunset On both sides of the river are fisherman’s wharf and village. Many of fishing boat going out for fishing just feel like you are the one of them to going out at night time.
Feel the different experiences of activities in the sea at night time. When the boat stop and anchor at the mark of “Squid-Trapping”, turn on the light (green light) to entrap little fish, crab or shrimp in these area to enjoy the light then squid will try to catch them. Then we use “Yo Ta Ka” (the quad hook bait for squid) to catch them. Our service staff will demonstrate of HOW TO.
 19.00 hrs. Enjoy food dinner on board and Enjoy food activities : BBQ and cook fresh squid from the sea.
 
Cooking fresh & Eat freash : bring fresh squid from the sea to cook in different style such as cut and eat fresh like Sashimi with seafood dressing or make BBQ on board which provided all equipment by our service staff.
Trawl Fishing Boat : during squid-trapping, we serve fruit, water and soda water. Music and TV are available on board or may feel night time in the sea. From the squid-trapping spot, may see plenty of green light all over the sea from trawl fishing boat or trawl squid boat. It is a good chance to experience way of fisherman’s life in Chumphon sea.
 22.00 hrs. Arrive at Thip Marina Pier. Head to hotel/resort appreciated all experiences and farewell.
   

Service price Price/Person
Adult (Start from 2 person)
1,350 Baht
Child (80-130 cm.)
750 Baht
A group of travelers up to 7 people please contact head office to get special discount.
**Remark
1. Child (height less than 80 c.m.) Free of charged but must be closely cared by guardian.

2. In case of tourist want to fishing, all fishing gear must bring by your own without any service charged from the company.
3. Program and itinerary may subject to be changed depend on the sea & weather conditions.

*Booking Snorkeling Trip + Squid-Trapping Trip together
Special Price for 2,750 Baht/person


Booking +66(0) 7755 3123 07.00 am. - 04.30 pm.
  +66(0) 9 5029 7613
07.00 am. - 10.00 pm.
  +66(0) 8 1536 6808 04.30 am. - 10.00 pm.

This service price included :
Tours Boat   Life jacket, hook bait for squid
Dinner on board (Southern of Thailand’s traditional dishes)   Welcome Drink (Coconut fresh)
BBQ service with seafood dressing.   Healthy herbal juice
Fruits   Local Tour Guide on board
Travelers Insurance    
Preparations, DOs & DONTs in Squid-Trapping :
Take a full rest before the night of making trip will help you to avoid sea sick.
Wear black or dark clothes. Because sometime squid spread their ink and become dirty.
Shouldnot have too much or too less food, it become sea sick.
Usually everyone can get sea sick. To prevent sea sick, we strongly advice all tourist to take 1 of seasickness tablets 30 minutes before get in the boat.
 
 
Information :
Concern to itinerary :
      Time mentioned in itinerary is estimate. Depending on traveler’s hotel/resort location or the meeting point. Timing will be noted in booking confirmation voucher. In case of late than 10 minutes, please contact us Tel. : 088-7583279 or 077-553123
Children and Pregnant women :
      Children and Pregnant women are able to join the trip and must be closely cared by guardian.
Food Condition :
      We provide seafood and Thai food for the trip. Muslim can enjoy with us. In case of cannot consume food we provided, Vegetarian and food allergic, please identify at the stage of reservation making.
Condition of the program :
    Itinerary subjects to be changed depends on the weather at the moment during the trip. The company may considers to change the program based on Traveler’s Safety. For more information of the weather and Itinerary, please direct contact to our customer service at Tel : 088-7583279, 077-553123.
Concern to additional expense :
    Fees and Expenses are inclusive in service price. Exclusive additional personal expenses such as souvenir, Services Tips or damage charged cause from traveler will be charged as extra expenses.
Squid fishing gallery :
ทัวร์ตกหมึกชุมพร ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com