ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์ตกหมึกชุมพร ตกหมึกชุมพร โดยสยามคาตามารัน
ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ชุมพร
รหัสทัวร์
T.003
 ระยะเวลา 17.30 น.-22.00 น.
 วันออกเดินทาง

ทุกวัน

ตกหมึกชุมพร ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ชุมพร
ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ชุมพร
รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ตกหมึก :
17.00 น. ต้อนรับท่าน ณ บริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) ดำเนินการเช็คอิน
17.30 น. เดินทางเพื่อทำกิจกรรมตกหมึก โดย เรือสยามคาตามารัน (ทัวร์ประสบการณ์ที่หาโอกาสสัมผัสได้ยาก)
  ล่องเรือชมทิวทัศน์รับแสงสีทองยามเย็น ริมสองฝั่งแม่น้ำที่ทอดตัวผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่มีเรือจอด
เทียบท่าหน้าบ้านตนเอง และชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่กำลังออกเรือหาปลาในช่วงเย็น
  สัมผัสประสบการณ์ออกทะเลกลางคืน เมื่อแล่นเรืออกมาถึงตำแหน่งที่ต้องการตกหมึก เรือจอดทอดสมอ จากนั้นจะเปิดไฟสีเขียวล่อหมึก เพื่อให้ปลาเล็กปลาน้อย ปู กุ้ง มาเล่นแสงไฟ หมึกก็จะมาไล่จับกินสัตว์พวก
นี้ถึงเวลาเราใช้โยทะกาจับหมึกขึ้นมาบนเรือ
 19.00 น. รับผ้าร้อนสำหรับเช็ดมือก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารเย็นแบบ Set box บนเรือ
*รับประทานอาหารแบบ New Normal (อาหารกล่อง, ผลไม้กล่อง)
  ร่วมปรุงอาหาร นำหมึกที่ตกมาได้ มาทำเป็นซาซิมิทานสดๆ หรือจะย่างบนเตา ทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด โดยมี
พนักงานบนเรือคอยดูแลบริการอย่างเต็มที่
  ระหว่างตกหมึกชมการครอบหมึกแบบชาวประมง บางช่วงถ้าโชคดี ปูลอยมาก็ตักปู ทั้งปูม้าและปูทะเล หอยแมลงภู่ลอยมากับไม้ไผ่ ก็จับหอยมาต้มมาย่าง ครอบได้ปลามากก็เสียบไม้ย่าง หรือแล่เป็นปลาสดๆ ทานกับ
น้ำจิ้มถั่วตัดสุดแซ่บ
22.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหต บริษัทไม่แนะนำการรับประทานหมึกสดเป็นๆทั้งตัวพร้อมน้ำจิ้ม (หมึกช็อต)อาจเป็นอัตรายต่อสุขภาพ
 
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่เริ่มต้น 2 ท่าน
1,350 บาท
เด็กส่วนสูง 80-130 เซนติเมตร    900 บาท
ช่วง New Normal ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2567
ไม่มีบริการรถรับส่ง
10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด

**หมายเหตุ
1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 งดบริการรถรับส่ง บริการที่จอดรถให้กับลูกค้าและห้องน้ำ (ฟรี)

3. บริการรถรับส่งแบบเช่าเหมาคัน :
(ตัวเมืองชุมพร 1,000 บาท / หาดภราดรภาพ 1,000 บาท / หาดทรายรี 1,200 บาท / หาดทุ่งวัวแล่น 1,500)

3. กรณีต้องการตกปลาด้วย ลูกค้าต้องจัดหาอุปกรณ์ตกปลามาเอง ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
4. โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมทะเล

5. สำหรับนักตกปลา มีบริการอุปกรณ์ Hand line fishing พร้อมเหยื่อตกปลา ให้ฟรี !!

*จองทริปดำน้ำชุมพร + ตกหมึก ราคาพิเศษ ท่านละ 2,750 บาท

 

 อัตราค่าบริการรวม :
เรือทัวร์ บจ.สยามคาตามารัน   อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา) พร้อมเสื้อชูชีพ
อาหารเย็นแบบพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล   ชา กาแฟ โอวัลติน
welcome drink น้ำมะพร้าวอ่อน ท่านละ 1 ลูก   บริการปิ้ง-ย่าง บนเรือ พร้อมน้ำจิ้ม 2 สไตล์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น)   ไกด์ประจำเรือ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว   อุปกรณ์ Hand line fishing พร้อมเหยื่อตกปลา ให้ฟรี !!
 
 
เตรียมพร้อมก่อนไปตกหมึก :
กล้องถ่ายรูป
พักผ่อนให้เพียงพอก่อนคืนที่จะมาตกหมึกจะช่วยให้ไม่เมาเรือ
สวมเสื้อสีดำหรือเสื้อสีเข้ม เพราะหมึกจะพ่นน้ำหมึกใส่ อาจทำให้ เสื้อเปื้อนได้
ไม่ควรทานให้อิ่มเกินไปหรือท้องว่างจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เมาเรือ และอาเจียนได้
ถ้าลูกค้าท่านใดเป็นคนเมาเรือง่ายแนะนำให้ทานยาแก้เมาเรือก่อนลงเรือ 30 นาที
 
 
คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 081-5366808, 095-0297614, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
     เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกับโปรแกรม
    โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 โปรแกรมทัวร์นี้ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
เกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม
    1. อาหารกลางวันบุฟเฟต์บนเรือ โดยจะมีพนักงานบริการคอยตักอาหารให้กับท่าน เพื่อลดการใช้ภาชนะในการตักอาหารร่วมกัน
2. น้ำดื่มเรามีบริการเป็นขวด เพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มน้ำในขวดของลูกค้าเอง ลดการสัมผัสแก้วน้ำต่อกัน
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับเรือทัวร์สยามคาตามารัน
    โดยลักษณะเรือของเราเป็นเรือที่สามารถระบายอากาศได้ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนก่อนและหลังใช้งานมีการทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับสุขอนามัย
    ระหว่างกิจกรรมบนเรือ เรามีบริการ ผ้าร้อนใช้เช็ดมือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดี และจัดตั้งเจลล้างมือตามจุด
ต่างๆภายในเรือเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับรถรับส่ง
    เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้รถปรับอากาศ ภายในรถมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ ทั้งก่อนและหลังรับลูกค้าจะมีการ
ทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และตากแดดทุกครั้ง
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับบริเวณจุดต้อนรับท่าเรือ
    เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของลูกค้าซึ่งเราจัดตั้งไว้ตามจุดที่ลูกค้าสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และผ้าเช็ดตัว
    1. หน้ากาก ท่อหายใจ และตีนกบ มีหมายเลขกำกับทุกชิ้น เพื่อป้องกันการสลับสับเปลี่ยนกับท่านอื่นบนเรือ
2. การทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังจากการใช้งาน โดยล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด หลังจากนั้น ล้างกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
    อีกครั้ง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนำมาตากแดดและจัดเก็บในห้องอุปกรณ์
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
 
เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของความสะอาดตั้งแต่เริ่มเดินทางจนกลับเข้าฝั่ง
ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ กับสยามคาตามารัน

ประมวลภาพ กิจกรรมตกหมึก
ทัวร์ตกหมึกชุมพร ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก

       
รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P. ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ทัวร์ท่องเที่ยว
  ดำน้ำชุมพร ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
  เกาะเต่า เกาะนางยวน ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน
  เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
ติดต่อสอบถาม
081-5366808 / 095-0297614    
Office : 077-553123    Fax : 077-553234    E-mail : siamcatamaran@gmail.com 


 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com