ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ข้อมูลและที่ตั้งบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด

ตำแหน่งทางสังคม
1. รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2563
2. รองประธานสมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคเห่งประเทศไทย ปี 2560 - 2562
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและภาคใต้ตอนบนเขต10
    (ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี)
ปี 2558 - 2563
4. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ปี 2557 - 2560
5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดชุมพร  
6. นายกสโมสรโรตารีชุมพร ปีบริหาร 2558 ปีบริหาร 2558 - 2559
7. ผู้ทรงคุณวุฒิกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  
8. ผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ตัวแทนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากล การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

เอกสารและข้อมูลบริษัท
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ภ.พ.20
0865554000251 0865554000251 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์
ททท. 44/00272 สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เลขที่ 001D/PT51-18074585
 
     
ใบทะเบียนเรือไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2
  ผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร  
 

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
119/17 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 081-5366808, 098-0297614, 077-553123 โทรสาร 077-553234
เว็บไซต์: www.siamcat-chumphontours.com
แฟนเพจ: www.facebook.com/SiamCatamaran
อีเมล์: siamcatamaran@gmail.com

ที่ขึ้นเรือบริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

 
รายละเอียดการเดินทาง
1. เมื่อท่านมาถึงสี่แยกปฐมพร (มาจากกรุงเทพฯ เลี้ยวซ้าย, มาจากสุราษฯ เลี้ยวขวา)
  วิ่งมาอีกประมาณ 8.5 กม. ถึงหอนาฬิกา
2. เมื่อถึงหอนาฬิกาให้ เลี้ยวขวา มาทางถนนชุมพร-ปากน้ำ ประมาณ 6 กม.
3. ก่อนถึงสะพานท่ายางให้ เลี้ยวซ้าย เข้าทางปากน้ำเก่า ขับเข้ามาประมาณ 500 เมตร
เลี้ยวขวาเข้ามาที่ ท่าเรือท่ายาง จะถึงที่ทำการ บริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด
  เลขพิกัด 10.450180,99.217373
         

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือทัวร์ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการ
เรือทัวร์ได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร(ภาคบังคับ)
.......................................................................................................................................................................................
กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการรถรับส่งซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บ ในขณะใช้บริการรถรับส่งของทางบริษัททัวร์จากบริษัทที่รับทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ภาคบังคับ)
.......................................................................................................................................................................................
กรณีวงเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินความคุ้มครองที่ซื้อประกันภัยไว้
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากความคุ้มครองได้ ดังนี้
1.บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ (ภาคสมัครใจ)
2.และหรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
3. และหรือบริษัทสยามคาตามารัน จำกัด โดย นายสุวารินทร์ มยาเศส กรรมการผู้จัดการ
.......................................................................................................................................................................................


กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกกรณี
กรุณาติดต่อ

น.ส.สุภาภรณ์ เรืองขจร โทร. 083-0666596
นายสุวารินทร์ มยาเศส
โทร. 081-5366808

....................................................................................................................................................................................... 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com