ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ขอแนะนำท่านสู่การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นเมือง การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และอีกหลายรูปแบบตามพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
เนินทรายงาม ชุมพร ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
     
วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
     
ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
     
วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์
(สระยักษ์)
ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
     
หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอเมืองชุมพร
     
โครงการพระราชดำริ
หนองใหญ่
ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
     
พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร
     
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ริมถนน ชุมพร-ทุ่งวัวแล่น
     
หาดทรายรีชุมพร อ่าวชุมพร ห่างจากเมืองชุมพร ประมาณ 20กิโลเมตร
     
อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร
ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร
     
วัดพระธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี
     
วัดถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี
     
สวนนายดำ อำเภอทุ่งตะโก
     
น้ำตกเหวโหลม ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ
     
หน่วยอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ำพะโต๊ะ
ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ
     
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
     
วิถีชาวประมง และ
การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ตำบลปากน้ำ อ.เมืองชุมพร
     
โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสว๊
     
โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
     
โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
    

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com