ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
泰國春蓬之旅
泰國春蓬國家海洋公園浮潛
浮潜地圖,幕柯春蓬群島国家公園

 

一日游 Select program  
T.001 浮潜 , 幕柯春蓬群岛国家公园 (每天出发 2个人以上)
出发日 :每奇数日 1,3,5....,29,31
Ngam noi 岛, Ngam yai 岛, 额骨岛 , Talu 岛
 
T.002 浮潜 , 幕柯春蓬群岛国家公园 (每天出发 2个人以上)
出发日 :每偶数日2,4,6....,28,30
Mattra 岛, Lak-Rat 岛, La-Wa 岛 , Lang-Ga-Jiw 岛
T.003 钓鱿鱼 (每天出发 2个人以上)
出发日 : 每天
squid trapping trip
 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com