ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เกาะมาตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกามัตรา เกาะมาตรา เกาะมาตรา
เกาะมาตรา เกาะมัตรา เกาะมาตรา

 
ที่ตั้งของเกาะมาตรา:
   
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
   
ลักษณะของเกาะมาตรา:    
เกาะมาตรา มีหาดทรายขาวสะอาดสลับกับโขดหินเรียงรายอยู่หน้าเกาะ เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและดำน้ำ ชมปะการัง เนื่องจากมีแนวปะการังน้ำที่สวยงาม และมีฝูงปลาชุกชุม ปะการังเป็นแบบชายฝั่งก่อตัวอยู่รอบเกาะสภาพสมบูรณ์ดีมาก นักท่องเที่ยว
สามารถพักค้างคืนบนเกามาตราได้ มีที่พักเพียงแห่งเดียวคือบังกะโล "บ้านลุงขาว" ในราคาไม่แพง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ "ปูไก่" ออกหากินเวลากลางคืนเวลาเดินจะมีเสียงร้องคล้าย ลูกไก่ เพราะเนื่องจาก ก้ามทั้งสองข้างเกิดการเสียดสีกัน ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมา และยังได้ชื่อว่าเป็น "อุทยานหอยมือเสือ"
     เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะทะลุ เกาะทะลุ
เกาะจระเข้   เกาะจระเข้
เกาะมัตตรา เกาะมาตรา
เกาะหลักแรด เกาะหลักแรด
เกาะละวะ เกาะละวะ
เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว

 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com