ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เกาะละวะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะละวะ เกาะละวะ เกาะละวะ
เกาะละวะ ชุมพร เกาะละวะ เกาะละวะ

 
ที่ตั้งของเกาะละวะ :
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อ.เมืองชุมพร
   
ลักษณะของเกาะละวะ:
    เกาะละวะ เป็นเกาะหินขนาดใหญ่ และสูงชันมาก แม้ไม่สะวดกในการขึ้นไปเที่ยวทั้งรอบเกาะ ก็ไม่มีหาดทราย ทว่าปะการังยังสมบูรณ์อยู่มาก    
เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการัง บริเวณชายฝั่งรอบเกาะละวะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังน้ำตื้น เช่น ปะการังสมอง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ และ
เม่นทะเลซึ่งมีชุกชุม
La wa Island :
    Islands are large rocks and very steep. Even not convenient to toured up the whole around the island there is no beach. But corals are still valid. Suitable for snorkeling.
   Coast around the island abundant coral reefs and shallow water brain. Including anemones. Giant clams and urchins, which are
abundant.เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะทะลุ เกาะทะลุ
เกาะจระเข้   เกาะจระเข้
เกาะมัตตรา เกาะมาตรา
เกาะหลักแรด เกาะหลักแรด
เกาะละวะ เกาะละวะ
เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว

 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com