ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์เกาะกำ ดำน้ำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ระนอง
 ทัวร์ดำน้ำระนองไปเช้าเย็นกลับ ทัวร์วันเดียว เที่ยวระนอง เกาะพยาม "มัลดีฟส์เมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงมัลดีฟส์" “เกาะพยาม” ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมของจังหวัดระนอง หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส ภายในเกาะพยามมีหาดใหญ่ๆ อยู่ 5 หาด ได้แก่ อ่าวหินขาว, อ่าวแม่ม่าย, อ่าวใหญ่, อ่าวเขาควาย และอ่าวกวางปีป ซึ่งแต่ละหาดก็จะมีความสวยงามของแต่ละหาด
รหัสทัวร์ CPN-RNG.002
ระยะเวลาเดินทาง 06.00 น. - 19.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว 15 ต.ค. - 15 พ.ค.
ออกเดินทางจาก จังหวัดชุมพร
06.00 น. รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จ.ชุมพร เดินทางไปยังจังหวัดระนอง
08.50 น. ถึงท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง (ท่าเรือไปเกาะพยาม)
 
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท
มุ่งหน้าสู่เกาะพยาม
09.40 น. ถึงเกาะพยาม รับมอเตอร์ไซค์
เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวบนเกาะ
10.00 น.
เดินทางถึง อ่าวคอกิ่ว อยู่ทางทิศใต้ของเกาะพยาม ชายหาดอยู่เบื้องล่าง มีหาดทรายเล็กๆ และกองหินเล็กใหญ่
ลักษณะกลมอยู่มากมาย ทับซ้อนกันเหมือนหาดเจดีย์หิน มีแนวปะการังลงเล่นน้ำได้
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ นิธิพรรีสอร์ท ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารบรรยากาศที่ดีที่สุดร้านหนึ่ง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
นำทุกท่านเข้านมัสการ พระพุทธรูปอุโบสถกลางน้ำ วัดเกาะพยาม เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น และเป็นจุด
สังเกตเห็นแต่ไกลยามนั่งเรือมาสู่เกาะจากนั้นเดินขึ้นเนินเขาไปนมัสการพระองค์ใหญ่ และเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวทะเล
สวยงามจากเนินเขา
ชมนกเงือก ณ อ่าวเขาควาย หาดทรายที่ขาวที่สุด ขับรถชมป่าชายเลน และแน่นอน ต้องไม่ลืมถ่ายภาพกับหินทะลุ
และนกเงือก ลงเล่นน้ำชายหาด ที่นี่ถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดของเกาะพยาม
เดินทางสู่จุดดำน้ำอีกฝั่ง อ่าวกวางปีป หรืออ่าวลิง เนื่องจากสมัยก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงเป็นจำนวนมาก
เป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่ถือว่าสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
ของเกาะพยาม
15.00 น. เดินทางไปยังอ่าวแม่หม้ายเพื่อคืนรถมอเตอร์ไซด์ และรอขึ้นเรือกลับ
15.30 น. ออกเดินทางกลับโดย เรือสปีดโบ๊ท
16.15 น. ถึงท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลปากน้ำระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
16.30 น.
บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของ กำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดโดย ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่เพียง ไม่กี่แห่งในโลก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จังหวัดชุมพร
18.10 น.
นำท่านเดินทางถึง หมู่บ้านซาลาเปาทับหลี ของกินต้องห้ามพลาดของผู้ที่มาเยือนระนอง เป็นซาลาเปาที่มีต้น
กำเนิดจากบ้านทับหลี ต.ละมุ อ.กระบุรี ซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำซาลาเปาจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 60 ปี
เลือกซื้อซาลาเปาไส้ต่างๆ รวมถึงขนมจีบรสเด็ด
19.00 น. เดินทางถึงจังหวัดชุมพร ส่งท่านถึงโรงแรม โดยสวัสดิภาพ
   
 
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้น 2 ท่าน 4,300 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 3,600 บาท
ผู้ใหญ่ 4 ท่าน 3,200 บาท
ผู้ใหญ่ 5 ท่าน 2,950 บาท
เด็ก ต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ
กรุ๊ป 7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อรับส่วนลด
**หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
2. บริการรถรับส่งสนามบินชุมพร หรือรับส่งที่พักที่ระนอง โปรดติดต่อฝ่ายของของบริษัทฯโดยตรง
3. กรณีเดินทางมาท่าเรือบางเบนเอง โปรดติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯโดยตรง

 

พาหนะในการเดินทางและประกันภัยชั้น1          มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
เรือสปีดโบ้ทไปกลับ ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง-เกาะพยาม เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว ชุดของว่างมื้อเช้า
อาหารกลางวัน ณ นิธิพร รีสอร์ท ชุดของว่างมื้อบ่าย
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
       
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ

 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com