ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์เกาะกำ ดำน้ำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ระนอง
      ทัวร์ดำน้ำระนองไปเช้าเย็นกลับ "ทัวร์วันเดียว เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น " ชมวัดบ้านหงาว ภูเขาหญ้า และ บ่อน้ำร้อนรักษะวารินหมู่เกาะกำสามารถเที่ยวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นเกาะที่สวยงาม เป็นตัวเลือกที่ดีแห่งหนึ่ง
ของสถานที่ท่องเที่ยวระนอง เหมาะสำหรับท่านลูกค้าที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการออกไปดำน้ำดูปะการังของเกาะระนอง  
รหัสทัวร์ CPN-RNG.001
ระยะเวลาเดินทาง 07.00 - 20.00 น.
วันที่ออกเดินทาง ทุกวันคี่ 1,3,5....31
ฤดูท่องเที่ยว 15 ต.ค. - 15 พ.ค.
ออกเดินทางจาก จังหวัดชุมพร
07.00 น. รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จ.ชุมพร เดินทางไปยังจังหวัดระนอง
09.30 น. ถึงท่าเรือบางเบน พาทุกท่านนั่ง “เรือหัวโทง” เพื่อเดินทางสู่จุดดำน้ำ
10.30 น.
เกาะค้างคาว สุดยอดแห่งทะเลระนอง อยู่ทางด้านเหนือสุดของหมู่เกาะกำ เดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้ง
และหาดหินกลมมนสีอ่อน บรรยากาศเงียบสงบเสมือนหาดส่วนตัว ดำน้ำชมปะการัง อาทิ ปะการังเขากวาง กัลปังหาสี
สวยรวมทั้งปลานีโมและปลาเสือ
เกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุด จากตำนานเล่าขานกันว่า บนเกาะญี่ปุ่นแห่งนี้ สมัยสงคราม
โลกครั้งที่2 ทหารญี่ปุ่นอาศัยเกาะเพื่อประกอบอาหารสำหรับส่งเป็นเสบียงให้กับทหารของตนทีกำลังออกรบ
บ้างก็กล่าวกันว่ามีชาวญี่ปุ่นมาเลี้ยงหอยมุกบนเกาะแห่งนี้ เหมาะแก่การเดินเล่น ลงเล่นน้ำ หรือดำน้ำดูปะการัง
เกาะกำตก เกาะแห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติบวกกับชายหาดโค้งเป็นรูปร่างคล้ายเขาควาย ชาวบ้านเลยเรียกว่า
"อ่าวเขาควาย" ที่สำคัญบนเกาะกำตกแห่งนี้ยังมีจุดชมวิวจากมุมสูงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทาย
สามารถมองเห็นความสวยงามของอ่าวเขาควายได้อย่างชัดเจน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ setbox บนเกาะ ท่ามกลางบรรยากาศ ท้องทะเลอันดามัน
13.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบางเบน อาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้า / ออกเดินทางต่อนำท่านชม
14.30 น.
สักการะ หลวงพ่อดีบุก ณ “วัดบ้านหงาว” วัดแห่งนี้ได้สร้างพระพุทธรูปที่หลอมจากแร่ดีบุกที่ไม่ผ่านการถลุง
คัดแยกสิ่งเจือปนออก จึงได้องค์พระเป็นสีดำ ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อดำ
15.00 น.
ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนอง ภูเขาหญ้าเป็นภูเขาหัวโล้น ขนาดไม่สูงสามารถเดินขึ้นไปได้ เมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบน สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ
15.30 น.
บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของ กำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดโดย ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่เพียง ไม่กี่แห่งในโลก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ที่ร้าน ระนองโอชา ชาบู ปิ้งย่าง
19.00 น.
นำท่านเดินทางถึง หมู่บ้านซาลาเปาทับหลี ของกินต้องห้ามพลาดของผู้ที่มาเยือนระนอง เป็นซาลาเปาที่มีต้น
กำเนิดจากบ้านทับหลี ต.ละมุ อ.กระบุรี ซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำซาลาเปาจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 60 ปี
เลือกซื้อซาลาเปาไส้ต่างๆ รวมถึงขนมจีบรสเด็ด
20.00 น. เดินทางเข้าจังหวัดชุมพร ส่งท่านถึงโรงแรม โดยสวัสดิภาพ
   

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้น 2 ท่าน 3,750 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 3,250 บาท
ผู้ใหญ่ 4 ท่าน 2,750 บาท
ผู้ใหญ่ 5 ท่าน 2,500 บาท
เด็ก ต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ
กรุ๊ป7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อรับส่วนลด
พิเศษ 4 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกโปรแกรมได้
( CPN-RNG.001 / CPN-SNI.001)
**หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
2. บริการรถรับส่งสนามบินชุมพร หรือรับส่งที่พักที่ระนองกรุณาติดต่อพนักงานขายของบริษัทฯ
3. กรณีเดินทางมาท่าเรือบางเบนเอง โปรดติดต่อพนักงานขายของบริษัทฯ
4. เช่าเหมาทริปส่วนตัว เพิ่ม 1,200 บาท
5. ลูกค้า 4 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกโปรแกรมได้

 

พาหนะในการเดินทางและประกันภัยชั้น1          มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
เรือทัวร์นำเที่ยวนักท่องเที่ยว เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว ชุดของว่างมื้อเช้า
ชุดอาหารกลางวัน (set box) ชุดของว่างมื้อบ่าย
อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
       
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ      
    บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารมื้อกลางวัน ทางบจ.สยามคาตามารัน เลือกใช้ "ไบโอ ชานอ้อย" เพื่อทดแทนกล่องโฟมพลาสติก  ซึ่งเป็นปัญหา ก่อให้เกิดขยะสะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากไบโอชานอ้อย สามารถย่อยสลายโดยการฝังกลบเพียง 30-45วัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ
 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com