ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์ล่องเรือชมคลอง ชมวัด ล่องเรือชมวิถีชุมชน แม่น้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
ชมลิงขึ้นมะพร้าว-ล่องเรือชมกระชังปลา-ไหว้พระขอพร-ตีฆ้องยักษ์-ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน-วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย-เดินสะพานไม้เคี่ยม-ให้อาหารลิง-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร-ของฝากกล้วยบ้านก้อง
ล่องเรือชมคลอง แม่น้ำท่าตะเภา ล่องเรือชมคลอง แม่น้ำท่าตะเภา ล่องเรือชมคลอง แม่น้ำท่าตะเภา
รหัสทัวร์
TR.01
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันที่
ออกเดินทาง
ทุกวัน
วัดคูขุด ฆ้องยักษ์ อาหารในกระบอกไม้ไผ่ สะพานไม้เคี่ยม หนองใหญ่ กล้วยบ้านก้อง
รายละเอียดโปรแกรม :
07.40 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
 
  หาดทรายรี 07.40 น. - 08.00 น.   หาดภราดรภาพ 08.00 น. - 08.20 น.
  หาดทุ่งวัวแล่น 07.40 น. - 08.00 น.   ในเมืองชุมพร 08.00 น. - 08.20 น.
08.45 น.
เขามัทรี ชมลิงขึ้นมะพร้าว และรับ welcome drink มะพร้าวอ่อนสดๆ จากต้นชมความน่ารักและแสนรู้ของเจ้าจ๋อ
ปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวถือเป็นวิถีชีวิตของชาวชุมพรและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝึกลิงให้ช่วยเหลือเจ้าของ
ในการทำงานประกอบอาชีพร่วมกัน
09.30 น. เดินทางโดย เรือสยามชาร์ม ล่องเรือไปยังแม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำท่าตะเภาเกิดจากการรวมกันของคลองท่าแซะและ คลองรับร่อ
ไหลลงสู่ทะเลในเขต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร
10.00 น.
เขามัทรี ล่องเรือชมทิวทัศน์ ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านโดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยง
ปลากะพงในกระชัง
เขามัทรี ชมฝูงนกกระยางขาว  บรรยากาศดีๆ พบฝูงนกกระยางขาวเกาะตามต้นมะพร้าวและป่าชายเลน บินโบกพัดปีก
ไปเรื่อยๆ ออกหากินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลา แมลงขนาดเล็ก เป็นต้น
เขามัทรี วัดสุวรรณนัทธี (วัดคูขุด)  ไหว้พระ ขอพร สักการะหลวงปู่สินธุ์ และกรมหลวงชุมพรฯ ตีฆ้องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในชุมพรเอาฤกษ์เอาชัย ทำบุญกรวดน้ำ ร่วมกิจกรรมวิถีชุมชน อาทิ ทำผ้ามัดย้อม ทำขนมจาก(ใจ) ซึ่งเป็นขนม
ขึ้นชื่อในท้องถิ่น หรือปล่อยปลา เป็นต้น (วันเสาร์ เดินชม ชิม ช็อป ตลาดริมน้ำวัดคูขุด)
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟต์อาหารอีสาน (ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ ข้าวเหนียว) บริการ ขนมไทยท้องถิ่น ผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
12.00 น. ถึงจุดจอดเรือท่าน้ำ แม่น้ำท่าตะเภา รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อนำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดชุมพร
(สำหรับท่านที่ประสงค์ล่องเรือกลับ ท่านมีเวลา 30 นาที สำหรับเดินชมตลาดสดชุมพร ตลาดเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และกลับมาลงเรือที่ท่าน้ำแห่งนี้ในเวลา 12.30 น.)
 
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย  เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมพรเคารพ ด้วยบารมีหลวงปู่สงฆ์ จันฺทสโร ที่ได้รับการกล่าวขาน
ว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมรณภาพร่างกายไม่เน่าเปื่อย นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีต้นสาละขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ออกดอกรูปทรงงดงาม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร แก้มลิงหนองใหญ่ ชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้ชาวชุมพร
วันนี้สุขร่มเย็น เดินสะพานไม้เคี่ยมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ให้อาหารปลา ให้อาหารลิง โชคดีอาจได้เจอ พี่แสบ-น้องอั่งเป่า สองตัวนากพี่น้องยอดกตัญญูขวัญใจผู้มาเยือน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร  ชมการแสดงแสง สี เสียง พายุไต้ฝุ่นเกย์ เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความทรงจำของชาวชุมพรมาช้านาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร แวะเลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ร้านกล้วยบ้านก้อง  กล้วยน้ำว้า ต.ท่ายาง แปรรูปต่างๆ เหมาะสำหรับ
รับประทานเองและเป็นของฝาก ซึ่งกล้วยท่ายางนี้ มีเอกลักษณ์ของความเหนียว หวาน เนื้อนุ่มแน่น ไร้เมล็ด
 16.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง / ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
  *หมายเหตุ วันจันทร์ – วันอังคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ชุมพร ปิดทำการ ชมการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ความงามจากน้ำมันมะพร้าว ณ โครงการชีววิถี หมู่บ้านดอนไทรงาม
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,500 บาท
เด็กส่วนสูง 80-130 ซม.    900 บาท
7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำคลอง
   เลือกโปรแกรม 2 ใน 3 ทริป ราคาพิเศษ ท่านละ 2,500 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
      1. ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
      2. ทัวร์ตกหมึกชุมพร
      3. ทัวร์ล่องเรือชมวัด และวิถีชุมชน แม่น้ำท่าตะเภา

 

 


 อัตราค่าบริการรวม :
ค่าบริการรถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือ) เรือทัวร์สยามชาร์ม พร้อม เสื้อชูชีพ
รถตู้นำเที่ยว โดย บจก. สยามคาตามารัน มะพร้าวอ่อน (เสริฟเป็นลูก)
บุฟเฟต์อาหารกลางวันแบบอีสานในกระบอกไม้ไผ่บนเรือ พนักงานบริการบนเรือ
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำใบเตย, น้ำลำไย, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น)
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
     - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ1,000,000 บาท
     - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด
     
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
        เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทัวร์และสภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ ทุกท่านจะได้ไปเที่ยวทุกที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
       เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
      อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นชุดอาหารแบบพื้นบ้าน  ท่านที่เป็นมุสลิม หรือทานอาหารมังสวิรัติ และทานอาหารรสชาติจัดไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
      โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์แล้ว ท่านมิ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
   
ประมวลภาพรายการนี้ :
ล่องเรือ แม่น้ำ ท่าตะเภา  ชมเสน่ห์ริมคลอง นั่งเรือ ชมคลอง
ทัวร์ล่องเรือชุมพร นั่งเรือ ชมแม่น้ำท่าตะเภา ชุมพร จิบน้ำสมุนไพรเย็นชื่นใจ
ล่องเรือชมคลอง ท่าตะเภา เที่ยวชุมพร เที่ยวชุมพร
ชมบรรยากาศบ้านริมแม่น้ำท่าตะเภา ชมบรรยากาศริมแม่น้ำท่าตะเภา อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์แนวอีสาน
ทัวร์ ล่องเรือ ชมคลองชุมพร ล่องเรือชมคลองชุมพร วัดคูขุด
อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์แนวอีสาน อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์แนวอีสาน นมัสการไหว้พระวัดสุวรรณนัทธี (วัดคูขุด)
ล่องเรือชุมพร วัดคูขุด ล่องเรือชมธรรมชาติ แม่น้ำท่าตะเภาชุมพร ล่องเรือชมคลองท่าตะเภา ชุมพร
ตีฆ้องยักษ์เอาฤกษ์เอาชัย วัดคูขุด ทำบุญไหว้พระ วัดคูขุด ลัดเลาะริมคลองท่าตะเภา
โครงการพัฒนาพื้นที่ในพระราชดำริ แก้มลิง หนองใหญ่ ชุมพร สะพานไม้เคี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่ในพระราชดำริ แก้มลิง หนองใหญ่ ชุมพร สะพานไม้เคี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่ในพระราชดำริ แก้มลิง หนองใหญ่ ชุมพร สะพานไม้เคี่ยม
สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิงหนองใหญ่ ชุมพร แวะให้อาหารน้องลิง เดินสะพานไม้เคี่ยม ให้อาหารปลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ร้านกล้วยบ้านก้อง ของฝากจังหวัดชุมพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย กล้วยบ้านก้อง ของฝาก
กล้วยบ้านก้อง ของฝาก กล้วยบ้านก้อง ของฝาก กล้วยบ้านก้อง ของฝาก
กล้วยน้ำว้า ตำบลท่ายาง จังหวัดชุมพร เลือกซื้อของฝาก ณ ร้านกล้วยบ้านก้อง เซลฟี่มุมสวย ร้านกล้วยบ้านก้อง


 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com