ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ล่องแพพะโต๊ะ + อาหารชาวแพ + สวนนายดำ + วัดพระธาตุสวี
รหัสทัวร์
T.009
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์
รายละเอียดโปรแกรม :
07.00 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางไปยัง อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรถตู้ D4D
 
  หาดทรายรี 07.30 น.   หาดภราดรภาพ 07.40 น.
  หาดทุ่งวัวแล่น 07.30 น.   ตัวเมืองชุมพร 08.00 น.

 
หมายเหตุ สามารถรับ สถานีรถไฟ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, และสถานที่อื่นๆในเขตพื้นที่บริการ
10.00 น. ต้อนรับท่านสู่ทีทำการ บริการล่องแพอำเภอพะโต๊ะ เปลี่ยนเสื้อผ้า ขึ้นรถพร้อมเดินทางต่อไปยังต้นน้ำบ้านในหยาน ประมาณ 5 กม.
11.00 น. ถึงจุดลงแพ สวมเสื้อชูชีพ เดินทางด้วยแพท่อพีวีซีที่แข็งแรง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
 
ล่องแพพะโต๊ะ ล่องแพพีวีซีซึ่งมีที่เดียวในเมืองไทย โดยใช้ไม้ไผ่ถ่อล่องไปตามสายน้ำอย่างช้าๆ บางช่วงชวนให้
ตื่นเต้น ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำ ร่มรื่นด้วยสวนผลไม้ และผืนป่าเขียวขจี พันธุ์ไม้หายาก เช่น มะเดื่อชุมมพร กล้วยป่า เป็นต้น อาจได้เห็นสัตว์ป่า เช่น ค่างแว่นถิ่นใต้ นกเงือกหากินอย่างอิสระในป่าธรรมชาติ
ริมคลอง ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบ "ช้างป่า" ออกมาเล่นน้ำไปพร้อมๆกับท่านอีกด้วย
13.00 น. ถึงท่าน้ำสิ้นสุดการล่องแพ สนุกแบบแอดเวนเจอร์กันอีกซักรอบ แปลงร่างเป็นทาซานโหนเชือกกระโดดลงน้ำคลายร้อนกันซักพัก
หลังจากนั้นอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เชิญท่าน รับประทานอาหารกลางวันแบบชาวแพรสเลิศ อาทิ ข้าวห่อใบคลุ้มหุงในกระบอกไม้ไผ่
เมนูเด็ดไข่เจียวใบตอง,ใบเหลียงผัดไข่, ผักกูดราดกะทิ, แกงส้มหยวกกล้วยป่า, น้ำพริกลงแพ เป็นต้น
14.00 น. เดินทางออกจากอำเภอพะโต๊ะ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สวนนายดำ
 
สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมพร พลาดไม่ได้ “สุดยอดส้วมแห่งปี” ชมส้วมแปลกตาให้จินตนาการ
ไปตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็น ส้วมตูดหมู ส้วมทาซาน ส้วมเสมอภาค ส้วมอวตาล และสามารถใช้งานได้จริง แวะซื้อของ
ฝากนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ กาแฟ เป็นต้น
วัดพระธาตุสวี เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเดินทางมากราบไหว้ขอพร ภายในเป็นที่ตั้งของ พระธาตุสวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวี อายุกว่า 700 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ศรีทอง ทรงระฆังคว่ำ สูงประมาณ 70 เมตร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวสวี
และชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง
 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 4 ท่าน 1,800 บาท
7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ออกเดินทางทุกวันอังคาร และวันศุกร์
 
อาหารพื้นบ้านชุดชาวแพ :
ข้าวกระบอกไม้ไผ่,
 
ไข่เจียวใบตอง (ไม่ใช้น้ำมัน)  
ใบเหลียงผัดไข่  
ผักกูดราดกะทิ  
แกงเลียงผักรวมมิตร  
แกงส้มหยวกกล้วยป่าหมูสามชั้น  
ปลาทูทอด  
น้ำพริกลงแพ  
ผลไม้ตามฤดูกาล  
     
บริการนี้รวม :
รถ บจ.สยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ)   แพท่อพีวีซี พร้อมเสื้อชูชีพ
ผ้าเช็ดตัว   อาหารกลางวันแบบชาวแพ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำใบเตย, น้ำลำไย, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น)   ม้คคุเทศก์ชำนาญงาน
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
     
 
การเตรียมตัวในการล่องแพพะโต๊ะ และข้อควรปฏิบัติ:
สวมใส่เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ   สามารถนำร่ม หมวก อาหารและเครื่องดื่มลงแพได้
ห้ามนำสิ่งของมีค่าและของใช้อิเล็กทรอนิกส์   ห้ามทิ้งขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่แม่น้ำ
ห้ามเด็ด หรือเก็บพันธุ์ไม้ตามริมแม่น้ำ   เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรสอบถามพนักงานแพก่อนลงเล่นน้ำ
 
บริการนี้ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร   ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
เกี่ยวกับโปรแกรม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 
088-7583279 หรือ077-553123
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทยพื้้นบ้าน และผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เลือกสรร กรณี ท่านที่เป็นมุสลิม หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารที่ทางเราจัดเตรียมได้ หรือต้องการให้ทางเราจัดเตรียมอาหารให้ สามารถแจ้งพนักงานผู้รับจองล่วงหน้าได้โดยตรง
เกี่ยวกับโปรแกรม
     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การซื้อของฝาก ของที่ระลึก ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจากท่าน
 
ประมวลภาพ : 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com