ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ดำน้ำชุมพรวันเดียว สวรรค์แห่งนักดำน้ำ ฟรีไดฟ์
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร ทริปไปเช้าเย็นกลับ เที่ยวได้ทุกวัน สนุกสนานกับสไลด์เดอร์ท้ายเรือ
วันคู่ : เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว
รหัสทัวร์
T.002
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวันคู่ 2,4,6,8.....30
ดำน้ำชุมพร ดำน้ำชุมพร ดำน้ำชุมพร
รายละเอียดโปรแกรม :

08.00 น.

ต้อนรับท่าน ณ บริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) ดำเนินการเช็คอิน
 
หาดทรายรี 07.40 น. - 08.00 น.
หาดทุ่งวัวแล่น 07.40 น. - 08.00 น.
หาดภราดรภาพ 08.00 น. - 08.20 น.
ในเมืองชุมพร 08.00 น. - 08.20 น.

 

 
 
หมายเหตุ 1. รับผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ
  2. รับ welcome drink มะพร้าวอ่อน หรือ ไอศครีมกะทิสดราดน้ำผึ้ง 
09.00 น. เดินทางโดย เรือสยาม คาตามารัน รับประทานอาหารว่างพื้นเมืองคาวหวาน พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน
ไกด์แนะนำอุปกรณ์ และข้อควรปฏิบัติ เรือถึงจุดดำน้ำ นำท่านชม
 
เกาะมาตรา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียงร้องเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) นำท่านดำน้ำชมฝูงปลาแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”
เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน
3ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลานานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ New Normal อาหารกล่องแบบ Set Box และ ผลไม้ตามฤดูกาล (พร้อมเจลแอลกอฮอล์และผ้าร้อน)
13.00 น. เดินทางต่อไปโดย เรือสยาม คาตามารัน (เรือสองท้อง) สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 
เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเล” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในท้องทะเลอ่าวไทย
เกาะลังกาจิว ที่มีความสมบูรณ์ สวยงามทางธรรมชาติเป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ และในอตีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส ฯ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้
16.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง
16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
 
เส้นทาง ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
 

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,500 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม.    900 บาท
ราคานี้รวมบริการรถรับส่ง
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไป  คลิก
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. บริการที่จอดรถให้กับลูกค้าและห้องน้ำ (ฟรี)

3. บริการรถรับส่งแบบเช่าเหมาคัน (ตัวเมืองชุมพร 500 บาท / หาดภราดรภาพ 500 บาท / หาดทรายรี 700 บาท /หาดทุ่งวัวแล่น 1,000)

*จองทริปดำน้ำชุมพร + ตกหมึก ราคาพิเศษ ท่านละ 2,750 บาท

เกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม
    1. อาหารกลางวันบุฟเฟต์บนเรือ เปลี่ยนเป็น อาหารแบบ Setbox เพื่อหลีกเลี่ยงการตักอาหารจับต้องใช้มือสัมผัสร่วมกัน
2. น้ำดื่มเรามีบริการเป็นขวด เพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มน้ำในขวดของลูกค้าเอง ลดการสัมผัสแก้วน้ำต่อกัน
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับเรือทัวร์สยามคาตามารัน
    โดยลักษณะเรือของเราเป็นเรือที่สามารถระบายอากาศได้ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนก่อนและหลังใช้งานมีการทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับสุขอนามัย
    ระหว่างกิจกรรมบนเรือ เรามีบริการ ผ้าร้อนใช้เช็ดมือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดี และจัดตั้งเจลล้างมือตามจุด
ต่างๆภายในเรือเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับรถรับส่ง
    เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้รถปรับอากาศ ภายในรถมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ ทั้งก่อนและหลังรับลูกค้าจะมีการ
ทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และตากแดดทุกครั้ง
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับบริเวณจุดต้อนรับท่าเรือ
    เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของลูกค้าซึ่งเราจัดตั้งไว้ตามจุดที่ลูกค้าสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และผ้าเช็ดตัว
    1. หน้ากาก ท่อหายใจ และตีนกบ มีหมายเลขกำกับทุกชิ้น เพื่อป้องกันการสลับสับเปลี่ยนกับท่านอื่นบนเรือ
2. การทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังจากการใช้งาน โดยล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด หลังจากนั้น ล้างกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
    อีกครั้ง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนำมาตากแดดและจัดเก็บในห้องอุปกรณ์
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
 
เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของความสะอาดตั้งแต่เริ่มเดินทางจนกลับเข้าฝั่ง
ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ กับสยามคาตามารัน

 อัตราค่าบริการรวม :
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว ค่าบริการเรือสยาม คาตามารัน เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ตีนกบ
ผ้าเช็ดตัว อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ welcome drink มะพร้าวอ่อน (เสิร์ฟเป็นลูก)
ขนมไทยท้องถิ่น ชา กาแฟ โอวัลติน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำอัญชัน,น้ำกระเจี๊ยบ,น้ำเก๊กฮวย
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ  
**กรณีลูกค้าเดินทางมาเอง ทางบริษัทฯ บริการที่จอดรถให้กับลูกค้า (ฟรี)

บริษัทสยามคาตามารันจำกัด บริการทัวร์ดำน้ำตื้นเท่านั้น!
ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ดำน้ำลึกขึ้นบนเรือเพราะทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรมของนักท่องเที่ยวท่านอื่น

 
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก แว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 081-5366808, 095-0297614, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
    เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
    อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
   โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วง
หน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์
เรียบร้อยแล้ว
ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
เกี่ยวกันักท่องเที่ยว
   ทางบริษัทฯ ไม่แนะนำให้ลูกค้านำอุปกรณ์ดำน้ำลึกร่วมไปกับทริปเพราะทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรมของนักท่องเที่ยวท่านอื่น
 
เรือของเรา :
ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง ดำน้ำชุมพร บริการรถรับส่ง
เวล ชาร์ค
รองรับลูกค้าสูงสุด 100 ท่าน
สยาม มัตตรา
รองรับลูกค้าสูงสุด 90 ท่าน
นาวาฬ
รองรับลูกค้าสูงสุด 40 ท่าน
สยาม ชาร์ม
รองรับลูกค้าสูงสุด 25 ท่าน
ประมวลภาพรายการนี้ :
     

แนะนำแพ็คเกจ ที่พักจังหวัดชุมพร :: ที่พักหาดทุ่งวัวแล่น, ที่พักหาดทรายรี, ที่พักติดท่าเรือไปเกาะเต่า, ที่พักเมืองชุมพร
ที่พัก หาดทุ่งวัวแล่น รีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น จองห้องพัก หาดทุ่งวัวแล่น รีสอร์ทติดทะเล ชุมพร รีสอร์ทหาดทุ่งวัวแล่น ที่พัก หาดทรายรี ที่พักติดทะเล ที่พักติดหาด รีสอร์ทติดทะเล ชุมพร ที่พัก เมืองชุมพร โรงแรม ชุมพร รีสอร์ท ตัวเมืองชุมพร ที่พักติดท่าเรือ ไปเกาะเต่า
นานาบีช รีสอร์ท โรงแรม โนโวเทล ชุมพร โรงแรมลอฟท์มาเนีย ชุมพร เอ็ม.ที. รีสอร์ท
ที่พัก หาดทุ่งวัวแล่น ที่พักหาดภราดรภาพ ที่พักตัวเมืองชุมพร ที่พักติดท่าเรือไปเกาะเต่า

       
รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P. ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ทัวร์ท่องเที่ยว
  ดำน้ำชุมพร ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
  เกาะเต่า เกาะนางยวน ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน
  เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
ติดต่อสอบถาม
095-0297613  / 081-5366808
Office : 077-553123    Fax : 077-553234  E-mail : siamcatamaran@gmail.com 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com