ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ดอยตาปัง
ขึ้นดอยตาปัง จิบกาแฟ แลช่องเขาทะลุ ดูทะเลหมอก ดมดอกกาแฟบาน + เที่ยวตลาดใต้เคี่ยม
+ วัดพระบรมธาตุสวี + อิ่มท้อง ล่องแพ แลกวาง
รหัสทัวร์
T.012
 ระยะเวลา 05.00 น.-14.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวันอาทิตย์
รายละเอียดโปรแกรม :
05.00 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆในเขตพื้นที่บริการ จ.ชุมพร เพื่อไปยัง ดอยตาปัง หุบเขาอวตารแห่งชุมพร ต.เขาทะลุ อ.สวี โดยรถตู้ปรับอากาศของ บจก.สยามคาตามารัน
06.30 น. เปลี่ยนรถสำหรับขึ้นดอยตาปัง (รถกระบะโฟวิล) เพื่อขึ้นไปยังยอดดอย
 
ดอยตาปัง จุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดของชุมพร ท่ามกลางสายลมอ่อน ที่พัดพากลิ่นหอมของ
ดอกกาแฟ ชมความงามตามธรรมชาติของทะเลหมอกภาคใต้ ที่สูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอด ดอยตาปังมี
ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ภูเขาสลับซับซ้อน สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และทะเลหมอกที่แสนงดงาม รวมถึงมองเห็นรูของเขาทะลุได้ในระยะไกล บรรยากาศคล้ายกับหุบเขาอวตารที่ประเทศจีนมากๆ มาถึงตำบลเขาทะลุแล้ว ห้ามพลาด! จิบกาแฟเขาทะลุ พันธุ์โรบัสต้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร การันตีคุณภาพ ระดับ OTOP 5 ดาว
09.00 น. เต็มอิ่ม เก็บภาพความประทับใจแล้ว เดินทางลงจากดอยโดยรถกระบะโฟวิล และเปลี่ยนขึ้นรถตู้เพื่อออกเดินทางไปสู่จุดหมายต่อไป
 
ตลาดใต้เคี่ยม ให้ทุกท่านได้อิสระกับการจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ตลาดได้  แบ่งออกเป็น 7 โซน มีซุ้มจำหน่ายสินค้า
กว่า 50 ซุ้ม โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านในพื้นที่นำมาขาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร สมุนไพร อาหารทะเลสด ๆ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เครื่องดื่ม รวมไปถึงสินค้า
แฮนด์เมดหลากหลายแบบ
วัดพระธาตุสวี เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเดินทางมากราบไหว้ขอพร ภายในเป็นที่ตั้งของ พระธาตุสวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวี อายุกว่า 700 ปี สร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวสวีและชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง
12.00 น. แวะซื้อของฝากระหว่างทาง และออกเดินทางสู่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ล่องแพ แลกวาง เล่าเรื่องพ่อ
12.30 น. ถึงจุดล่องแพ แลกวาง รับชูชีพพร้อมลงแพ รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่นท่ามกลางภายในอ่างเก็บน้ำแก้มลิงหนองใหญ่
 
ชมความสวยงามตามธรรมชาติของแก้มลิงหนองใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 พันไร่ ระหว่างล่องแพ
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านละแวกนี้ทั้งการปลูกพืชสวน นาข้าว เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาในกระชัง
โซนอเมซอน ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ 700 ไร่ มีพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด สัตว์พื้นเมือง อาทิ ลิงและนกนานาชนิด ชมฝูงนกเป็ดน้ำที่สวยงามที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ชมฝูงกวางพันธุ์รูซ่า มีประมาณ 5 ฝูง ที่ออกหากินริมตลิ่งข้างอ่างน้ำแก้มลิงหนองใหญ่ ท่านสามารถชม และให้
อาหารได้อย่างใกล้ชิด และชมทิวทัศน์ของสะพานชมกวางที่ทอดยาวอย่างสวยงาม และสะพานไม้เคี่ยมที่ยาวที่สุด
ในเมืองไทย ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ
14.30 น. ส่งท่านสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
เริ่มต้น 2 ท่าน 3,400 บาท
3 ท่าน 2,400 บาท
4 ท่าน 1,900 บาท
5 ท่าน 1,600 บาท
6 ท่าน 1,400 บาทt
7 ท่าน 1,300 บาทt
8 ท่าน 1,200 บาท
9 ท่าน 1,100 บาท
10 ท่าน 1,000 บาท
กรุ๊ปคณะ โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด

   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ออกเดินทางทุกวันจันทร์ - เสาร์
3. เขตพื้นที่บริการรับ-ส่งได้แก่ ตัวเมืองชุมพร, หาดภารดรภาพ, หาดทรายรี, หาดทุ่งวัวแล่น
 
บริการนี้รวม :
รถตู้ปรับอากาศ บจก.สยาม คาตามารัน รถสำหรับขึ้นดอยตาปัง
Welcome drink มะพร้าวอ่อน พร้อมของว่าง อาหารกลางวันสไตล์ท้องถิ่น
ทริปล่องแพ แลกวาง ผ้าร้อน
ม้คคุเทศก์ชำนาญงาน ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 
บริการนี้ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร   ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
เกี่ยวกับโปรแกรม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 
088-7583279 หรือ077-553123
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทยพื้้นบ้าน และผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เลือกสรร กรณี ท่านที่เป็นมุสลิม หากท่านไม่สามารถ
รับประทานอาหารที่ทางเราจัดเตรียมได้ หรือต้องการให้ทางเราจัดเตรียมอาหารให้ สามารถแจ้งพนักงานผู้รับจองล่วงหน้าได้โดยตรง
เกี่ยวกับโปรแกรม
     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การซื้อของฝาก ของที่ระลึก ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจากท่าน
 
ประมวลภาพ :
       
       
        

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com