ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ทัวร์กินปูห้อยขา เกาะยอ เกาะพระ เกาะเวียง วัดแก้วประเสริฐ ชมค่างแว่นถิ่นใต้
กินปูห้อยขา กินปูห้อยขา
รหัสทัวร์
T.010
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวัน
กินปูห้อยขา วัดถ้ำเขาพลู
รายละเอียดโปรแกรม :
07.00 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางไปยังท่าเรือเกาะเตียบ อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร โดยรถตู้ D4D
 
  หาดทรายรี 07.00 น.   หาดภราดรภาพ 07.20 น.
  ในเมืองชุมพร 07.30 น.   หาดทุ่งวัวแล่น 08.00 น.
 
หมายเหตุ 1.สามารถรับสนามบินชุมพร และสถานที่อื่นๆในเขตพื้นที่บริการ
  2. รับชุดกิ๊ฟเซ็ต (น้ำผลไม้, พายสตรอเบอร์รี่)
09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะเตียบ ยืนยันการเดินทาง พร้อมลงเรือชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายของท้องทะเลชุมพร นำท่านชม
 
เกาะพระ วัดกลางทะเลชุมพรที่เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเกาะเตียบ นมัสการพระประจำเกาะ
ร่วมทำบุญและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
ธนาคารปูม้า เกาะยอ เป็นธนาคารปูม้าที่ช่วยเพิ่มประชากรปู ให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เดินชมเส้นทางธรรมชาติ
รอบเกาะยอ
ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามระดับหนึ่งซึ่งห้ามพลาด
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด ด้วยการ นั่งกินปู ห้อยขา มองเห็นวิวทะเลแบบ 360 องศา ซึ่งโต๊ะเป็นกระจกใส              มองเห็นผืนน้ำทะเลได้อย่างชัดเจน ส่วนที่นั่งออกแบบมาให้ทุกท่านได้นั่งห้อยขาลงไปในทะเลได้
12.00 น. ออกเดินทางต่อไป นำท่านสู่เกาะเวียง
 
เกาะเวียง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอ.ปะทิว นั่งเรือชมทิวทัศน์รอบๆเกาะ ชม "นกแก๊ก" หรือนกเงือกขนาดเล็ก
บินอยู่ตามยอดไม้สูงสลับที่ไปมา หรือดำน้ำชมปะการัง อาทิ ปะการังโขด หอยมือเสือ ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
และปะการังแผ่นขนาดใหญ่สีสวย เป็นต้น
13.30 น. นั่งเรือเดินทางกลับออกจากธนาคารปู ลงเรือขึ้นรถพร้อมนำท่านชม
 
วัดแก้วประเสริฐ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขายื่นไปในทะเลปะทิวงดงามดั่งภาพเขียน จุดเด่นคือ พระนาคปรก 9 เศียร และเจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทอง รูปปั้นพระ-
อรหันต์ไทยและจีน และสิ่งเคารพอีกมากมาย รวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์โบราณ เป็นต้น
วัดถ้ำเขาพลู ชมค่างแว่นถิ่นใต้ ซึ่งอาศัยอยู่บนเนินเขาใกล้กับวัด ให้อาหารเหล่าค่างแว่น ไหว้พระขอพร เดินชมธรรมชาติ
ภายในถ้ำเขาพลู
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ดังมากมายให้ได้กราบสักการะ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง
มากในเรื่อง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่หยดลงมาจากหินภายในถ้ำตลอดปี
16.00 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 4 ท่าน 1,800 บาท
7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
 

บริการนี้รวม :
รถสยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ)   หน้ากากดำน้ำ ,ผ้าเช็ดตัว
เรือทัวร์ไป-กลับ พร้อมเสื้อชูชีพ   อาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำใบเตย, น้ำลำไย, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น)   มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
 
บริการนี้ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร   ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
เกี่ยวกับโปรแกรม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 
088-7583279 หรือ077-553123
เกี่ยวกับเด็ก และหญิงมีครรภ์
     เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทยอาหารทะเล กรณี ท่านที่เป็นมุสลิม หากท่านไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางเราจัดเตรียมได้
หรือต้องการให้ทางเราจัดเตรียมอาหารให้ สามารถแจ้งพนักงานผู้รับจองล่วงหน้าได้โดยตรง
เกี่ยวกับโปรแกรม
     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การซื้อของฝาก ของที่ระลึก ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจากท่าน
 
ประมวลภาพ :
ธนาคารปู บ้านเกาะเตียบ ปล่อยปูไข่นอกกระดอง เกาะยอ
ปูสดๆ ปูสดๆ เล่นน้ำ เกาะเวียง
เล่นน้ำ เกาะเวียง วัดแก้วประเสริฐ วัดแก้วประเสริฐ
ค่างแว่นถิ่นใต้ วัดถ้ำเขาพลู ค่างแว่นถิ่นใต้ วัดถ้ำเขาพลู วัดถ้ำเขาพลู
     
 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com